Ettevõttest

Me Teeme Seda – We Do It – me saame aru turu vajadusest, teame tehnoloogia võimalusi ning koostöös Teiega loome innovaatilisi lahendusi, mis muudavad äritegevuse tulemuslikumaks ja kliendikogemuse paremaks. Meie innovaatilised lahendused loovad uusi standardeid, mida hakatakse märkamatult pidama iseenesest mõistetavaks ja tavapäraseks.  

Visioon

Märkamatu tehnoloogia! Märkamatu tehnoloogia tagab ettevõtte kõikide nähtavate põhiprotsesside toimimise jäädes ise märkamatuks, kuna see on tõhus ja töökindel.

Missioon

Luua märkamatut tehnoloogiat! Luua tehnoloogilisi lahendusi, mis jäävad märkamatuks. Ka kõige keerukamad lahendused jäävad pealtnäha lihtsateks ning on intuitiivselt kasutatavad.

Eesmärk

Meie eesmärk on olla eelistatud IT partner kaubandus- ja teenindusettevõtetele. Oleme konsultandid, aidates Teil teha parimaid valikuid tehnoloogiasse investeerides. Terviklahenduste kavandamisel komplekteerime optimaalse lahenduse, mis hõlmab tarkvara, riistvara ning koostame lahenduse juurutamiseks vajaliku projekti tegevuskava, arvestades kõikide huvigruppidega. Juhime projekte, võimaldades kliendil keskenduda oma põhitegevusele. Tagame standardipõhise teenindusprotsessi kõikidele meie poolt käivitatud lahendustele ning sõlmime selleks vajalikud teeninduslepingud

Ajalugu

NIXOR – info- ja turvatehnoloogia aastast 1993.

Nixor on keskendunud info- ja turvatehnoloogia süsteemide integreerimisele ja juurutamisele. Nixori oskusteave ja kogemus põhineb süstemaatilisel arendustööl ja pikaajalisel koostööl kaubanduse, hotellinduse, toitlustuse ja laevanduse ettevõtetega.

Integreerides tegevusvaldkonna parimad lahendused tunnustatud tootjatelt, annab Nixor võimaluse kasutada tõhusaid terviksüsteeme ning pakub kõikehõlmavat tugiteenust kõikidele juurutatud süsteemidele.

Lisaväärtust tagava partnerina loob Nixor optimaalseid lahendusi, et tagada investeeringu tasuvus ning äriprotsesside efektiivsus.

Nixor EE AS on Nixor AD AS tütarettevõte. Alates 2007 aasta algusest võttis Nixor EE üle Nixor AD ärikohustused ning jätkas tööd iseseisva ettevõttena. 1993. aastal asutatud Nixor AD firmade gruppi kuuluvad samanimelised ettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus.