Teenindus

Müügijärgne tugiteenus

Tänapäeva enneolematutest infotehnoloogia võimalustest maksimumi võtmiseks, on vaja laitmatult töötavat IT süsteemi. Ettevõtte infosüsteemi töökindluse tagamiseks on vaja oma ala spetsialiste, kes teavad kuidas IT lahendusi korrektselt paigaldada, hallata ja hooldada.

Nixor on teenindusettevõte, pakkudes IT tuge kõikidele ettevõtte infosüsteemi kasutajatele. Meie teenindusstruktuuri aluseks on kliendiabi (HelpDesk), kus korraldatakse kõikide kliendi pöördumiste käsitlemine, probleemide lahendamine, kontroll ja tagasiside ning tagatakse kliendi infosüsteemi tõrgeteta töö.

Probleemide minimeerimiseks ja kogu infrastruktuuri kindlustamiseks, teostame vastavalt lepingutele infosüsteemide perioodilist hooldust, mis hõlmab monitooringut, administreerimist ning tark- ja riistvara hooldust. 

Ennetav tegevus

Riistvara pika eluea tagamiseks ja ootamatute rikete ennetamiseks teeme regulaarselt puhastus -ja hooldustöid. Lisaks hooldame süstemaatiliselt kriitilisi tarkvara mooduleid ja andmebaase, vähendamaks tarkvara kasutuse seisakuid. 

Operatiivne tegevus

Investeerime monitooringusse ja kliendiabisse, et avastada kiiresti probleeme ja lahendada need vähese ajakuluga. Tänu monitooringule suudame ennetada suuremaid probleeme ja kõrvaldada need enne, kui need jõuavad mõjutada süsteemide kasutust. Märkame probleeme enne kliente!

Teenuse parendus

Analüüsime ja jälgime teenuses toimuvaid sündmusi päevade, nädalate ja kuude lõikes. Olles info kategoriseerinud ja koondanud, joonistub teatud trend, millele põhinedes saame parandada oma teeninduse protsesse ja teha parendusettepanekuid meie klientidele ja partneritele.

Vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele on välja töötatud tugiteenuse (SLA) erinevad tasemed:

 • 8/5 – 8 tundi, viiel tööpäeval
 • 16/7  – 16 tundi, iga päev
 • 24/7 – Ööpäevaringselt, iga päev
 • 4, 6, 8 tunniste reageerimise ja/või probleemide lahendamise ajaga

Teenused:

Et süsteemide juurutamise või parendamise protsess toimuks efektiivselt, teostame projekti kavandamise etapil äriprotsesside kaardistuse. Vastavalt sellele selgub parametriseerimise, integratsiooni ja arendustööde vajadus. Juhime projekti ning arendame ja integreerime vajaliku tark- ja riistvara. Süsteemi paigaldamisel teostame koolituse kõikidele kasutajatele ja osutame vajadusel süsteemi käivitamise tuge esimestel päevadel.

Pärast läbiviidud projekti toetame kliente kliendiabi tugiteenusega ning teostame nii tark- kui riistvara püsihooldust. Tõrgete korral korraldame IT tehniku visiidi ning vajadusel teostame korralisi hooldusi, seadmete remonti ja pakume asendusseadme teenust.

Äriprotsesside kaardistamine

Projektijuhtimine

Süsteemide arendus ja integratsioon

Konsultatsioon ja koolitus

Kliendiabi

Korraline ja püsihooldus

IT tehniku visiit

Asendusseadme teenus

Juhendid

NixPAY Implementation guideLoe rohkem

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on kirjeldada NixPAY rakendamist kaupmehe süsteemi vastavalt Payment Card Industry Payment Application Data Security Standard (PCI-DSS) nõuetele.

Rohkem informatsiooni saate PCI DSS ja PA-DSS kohta aadressil www.pcisecuritystandards.org

Võimalusel saate alla laadida ka “NixPAY Implementation guide” dokumendi PDF-is.

NixPAY Implementation Guide 02.00.XX

NixPAY Implementation Guide 01.02.XX
NixPAY Implementation Guide 01.01.XX
NixPAY Implementation Guide 01.00.73

Kaardimakse turvaline probleemide lahendamise juhendLoe rohkem

Kui Teil on tekkinud probleem kaardimakseterminaliga siis palume järgida alltoodud tegutsemisjuhendit

Probleemi esinemisel andke sellest teada Nixori kliendiabile. Saatke email aadressile kliendiabi@nixor.ee , märkides ära järgmised punktid:

  • kus probleem esines (kaupluse nimetus, aadress jms)
  • probleemi ulatus (kas esineb ühes kassas või kõikides antud kaupluse terminalides)
  • probleemi esinemise aeg ja sagedus (millal toimus, kui sageli kordub jms)
  • probleemse terminali andmed (tootja, mudel)
  • probleemi võimalikult täpne kirjeldus

Kui tegemist on ärikriitilise probleemiga (edasine maksete vastuvõtmine on takistatud), siis helistage kliendiabi telefonil 668 8860.

Kaardimakseterminaliga tekkinud probleemide korral on väga oluline järgida rahvusvahelisi turvaeeskirju. Palume hoolikalt kinni pidada järgnevatest nõuetest:

  • Pangakaardist ei tohi teha koopiat;
  • Salvestada (ka üles kirjutada) ja edastada ei ole lubatud pangakaardiga seonduvaid turvaandmeid:
   • magnetribal sisalduvad andmeid
   • kaardi valideerimise koodi
   • PIN koodi
   • kaardi numbrit ehk PAN-i
   • Vajadusel on lubatud salvestada (üles kirjutada) ja edastada kaardiomaniku nime ja kaardi kehtivuse aega.
   • Kaardiomaniku andmete ja turvaandmete asetus pangakaardil (vt joonis)

 

kaart1

 

 • Magnetribal sisalduvad andmed võivad olla salvestatud ka mikrokiibil või mujal pangakaardil, sellegipoolest ei tohi säilitada magnetriba tervikandmeid peale tehingu sooritamist.
 • Kaardi valideerimise kood – kolmest numbrist koosnev kood allkirjaribal või sellest paremal (American Expressi kaartidel neljast numbrist koosnev kood kaardi esiküljel)
 • PIN kood– (Personal Identification Number) kood, mille kaardiomanik sisestab kaardimakseterminali makse kinnituseks.

TURVAANDMETE SALVESTAMINE ON KEELATUD!

Need andmed sisaldavad informatsiooni, mille abil on kuritahtlikel isikutel võimalik teostada petturlikke ülekandeid või luua kasutaja maksekaardist koopia, millega saab makseid sooritada.