IT-Infra lahendused

Infotehnoloogia lahenduste korrektse toimimise vundament on töökindel IT-infrastruktuur. 

Loome ja juurutame ettevõtte vajadustest lähtudes tulevikukinda ja turvalise IT-taristu – alustades serveripargist ja võrguühendustest ning lõpetades töötajate kasutuses olevate tööjaamade, pilveteenuste, võrguseadmete ja tarkvaraga. Varustame IT-infrastruktuuri tulemüüride ja viirusetõrjega ning töötajad küberhügieeni teadmistega.

Aitame leida parimaid lahendusi

Kontoritarkvara

Seadistame ja juurutame standardse kontoritarkvara ning pilvelahendused koos vajaliku side ja viirusetõrje tarkvaraga


Microsoft
Eset

Serverid

Kavandame infosüsteemi erinõuetest tuleneva serveripargi, mis tagab andmete turvalisuse ning infosüsteemide toimimise


Lokaalsed serverid
Pilveserverid
Virtuaalserverite majutus

Seadmed


Soovitame, paigaldame ja seadistame igapäevategevusteks vajalikud töökohad, et tagada kasutajatele sujuv ja tõrgeteta töö


Arvutid
Monitorid
Printerid

Võrgulahendused

Planeerime ja loome iga ettevõtte unikaalsetest vajadustest lähtudes töökindla ja turvalise võrgulahenduse


NASi seadmed​
Ruuterid
Switchid​