Teenused

Tarkvaraarendus


Terviklahenduste tulevikukindluse tagab plaanipärane tarkvaraarendus, mille käigus arvestame kasutajatelt saabunud ettepanekuid ning realiseerime nende ühisosa uutes versioonides.

Meie fookuses on järjepidev tootearendus, kuid teostame ka mitmeid meie valdkonna kompetentsiga seotud projektipõhiseid arendusi. Samuti oleme nõustanud teisi ettevõtteid kaubandus- ja teenindusprotsesse puudutavates arendus- ja integratsiooniprojektides.


Projektijuhtimine


Projekti kavandamisel sõnastame projekti peaeesmärgi ja määrame esmaste konsultatsioonide põhjal lahenduse kasutuselevõtuks vajalike tööde põhietapid ning mahud. Hindame arendus- ja integratsioonitööde vajadust ning konsultatsiooni, seadistus- ja paigaldustööde mahtusid.

Juhime projekte, võimaldades tellijal keskenduda oma põhitegevusele. Koostame projektiplaani, kus fikseerime kokkulepitud tööde tähtajad ja vastutajad. Oleme tihti peatöövõtja rollis ning koordineerime mitmete koostööpartnerite töid.

Projektiplaan annab kogu projekti vältel kõikidele osapooltele selge ülevaate tööde staatusest. Teame, et üheselt arusaadav ja hoolikalt läbi mõeldud projektiplaan on oluline, et käivitada terviklahendused tähtajaks ja eelarvet ületamata.

TugiteenusedKliendiabi

Pakume oma klientidele abi saamiseks mugavat iseteenindusportaali. Lisaks sellele oleme kättesaadavad nii telefoni kui ka e-maili vahendusel.

   (+372) 668 8860
         Kliendiabi@nixor.ee

Panustame järjepidevalt monitooringu ja kaughalduse lahenduse täiustamisesse, et avastada ja lahendada tõrked enne, kui need jõuavad mõjutada süsteemide kasutatavust.Tarkvara tugi

Pakume meie tarkvaraga seotud konsultatsioone ja koolitusi. Meie pädevad rakendustarkvara spetsialistid on valmis igapäevaselt kasutajaid teenindama ning teevad vajadusel muudatusi tarkvara seadistuses, reeglina kaughalduse vahendeid kasutades.
IT-Infra tugi

Pakume IT-infrastruktuuri tugiteenuseid, mis tagavad serverite, tööjaamade ja andmesidelahenduse turvalise ja töökindla toimimise. Meie administraatorid annavad kasutajatele nõu standardtarkvara küsimustes ning teevad IT-infrastruktuuri lahendustes vajalikud muudatused ja uuendused.
IT-Express

Pakume kohapealset tugiteenust ehk IT-Expressi (On-Site Support). Väljakutsete käigus lahendatakse enamik riistvara tõrgetest tulenevad juhtumid. Meie soovituste kohaselt ühtlustatud seadmepark lihtsustab asendusseadmete haldust ning kiirendab tekkinud tõrgete lahendamist. 
Riistvara

Teostame perioodilist riistvara hooldust ootamatute rikete vähendamiseks ja riistvara pikema eluea tagamiseks. Korraldame kõikide kasutusel olevate seadmete remonditööd, teostades remonti majasiseselt või koostöös partnervõrgustikuga.