Pakalpojumi

Izstrāde


To, lai kompleksie risinājumi būtu izmantojami arī nākotnē, nodrošina plānota programmatūras izstrāde, kuras gaitā ņemam vērā lietotāju priekšlikumus, integrējot tos jaunajās versijās.

Mūsu uzmanības centrā ir konsekventa programmatūru izstrāde, tomēr esam izstrādājuši arī vairākus ar savu kompetenci saistītus projektus. Tāpat esam konsultējuši arī citus uzņēmumus saistībā ar attīstības un integrācijas projektiem, kas skar tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas procesus.


Projektu vadība


Projekti kavProjekta plānošanas posmā mēs formulējam projekta galveno mērķi un, pamatojoties uz sākotnējām konsultācijām, nosakām risinājuma īstenošanai nepieciešamo darbu galvenos posmus un apjomus. Mēs izvērtējam attīstības un integrācijas darbu nepieciešamību, kā arī konsultāciju, ieviešanas un uzstādīšanas darbu apjomu.

Mēs pārvaldām projektus, ļaujot pasūtītājam koncentrēties uz savu pamatdarbību. Projektu pārvaldībai mēs sastādām projekta plānu, kurā fiksējam norunāto darbu termiņus un atbildīgās personas. Bieži vien darbojamies galvenā darbuzņēmēja lomā, koordinējot vairāku sadarbības partneru darbu. 

Projekta plāns sniedz visām pusēm pārskatu par darbu statusu visā projekta gaitā. Mēs apzināmies, ka nepārprotams un rūpīgi pārdomāts projekta plāns ir svarīgs priekšnoteikums, lai būtu iespējams ieviest pilnvērtīgu risinājumu, nepārsniedzot termiņus un iekļaujoties budžetā.

Atbalsta pakalpojumiKlientu atbalsta

Piedāvājam saviem klientiem ērtu pašapkalpošanās portālu palīdzības sniegšanai. Turklāt esam pieejami gan pa telefonu, gan e-pastā.

   (+371) 67600475
         nixor@nixor.lv

Mēs nepārtraukti uzlabojam uzraudzības un attālinātās pārvaldības risinājumus, lai atklātu un novērstu problēmas, pirms tās paspējušas ietekmēt sistēmu lietojamību.Programmatūra atbalsta

Ar programmatūru saistītas konsultācijas un apmācība veido būtisku mūsu pakalpojumu daļu. Mūsu kompetentie lietojumprogrammatūru speciālisti ir gatavi ik dienu apkalpot lietotājus un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas programmatūras iestatījumos, parasti izmantojot attālinātās pārvaldības rīkus.IT-Infra atbalsta

IT infrastruktūras atbalsta pakalpojumi nodrošina drošu un uzticamu serveru, darbstaciju un datu komunikācijas risinājumu darbību. Mūsu administratori ir kompetenti sniegt padomus jautājumos, kas saistīti ar standarta programmatūru, kā arī veic nepieciešamās IT infrastruktūras risinājumu izmaiņas un atjauninājumus. IT-Express

IT-Express komanda nodrošina operatīvu atbalstu uz vietas (On-Site Support). Izsaukumu gaitā tiek atrisināta lielākā daļa ar aparatūru saistītu problēmu. Balstoties uz mūsu ieteikumiem, saskaņots iekārtu parks atvieglos maiņas iekārtu pārvaldību un paātrinās radušos kļūmju novēršanu.Aparatūra

Lai mazinātu negaidītu kļūmju iespējamību un nodrošinātu ilgāku aparatūras kalpošanas laiku, mēs veicam periodisku proaktīvu apkopi. Mēs organizējam visu lietošanā esošo iekārtu remontu, veicot remontdarbus paši vai sadarbībā ar partneru tīklu.