Iseteeninduskassa: Sujuva ostukogemuse revolutsioon

Toshiba

Self-Checkout: The Revolution of the Seamless Shopping Experience 

Once seen as a novel concept, self-checkout has become common in supermarkets, department stores, and even small businesses. It initially emerged as a means for retailers to streamline the checkout process and reduce labor costs. Early iterations of self-checkout systems often had technical glitches and faced resistance from both retailers and shoppers. 

But, over time, self-checkout technology has evolved, becoming more user-friendly and reliable. So, how is self-checkout revolutionizing the shopping experience for both customers and retailers? 

Improved Produce Recognition 

Advancements in produce recognition technology have significantly improved the efficiency and accuracy of self-checkout systems. Nothing makes a check-out experience feel longer than trying to find the right kind of organic cucumber from the picklist, only to choose the wrong one and require an associate to help cancel the item. 

Many shoppers even avoid self-checkout because of the potential anxiety they may experience from being unable to find their non-barcode produce item while other shoppers queue up behind them to finish. 

Produce Recognition at checkout helps retailers provide shoppers with the experiences they actually want through artificial intelligence (A.I.). Customers can feel comfortable using self-checkout to scan their entire cart, including those non-barcoded produce items. Retailers can reduce the friction without increasing the risks. 

  • Automation through integrated software shortens overall transaction times for non-barcode items. 

  • Computer vision and A.I. technology improve loss prevention & shrink associated with item misidentification. 

Payment Flexibility and Loyalty Programs 

Advances in self-checkout systems have also focused on expanding payment options. In addition to traditional cash and card payments, customers can now complete transactions using contactless payment methods, mobile wallets, or digital currencies. Customers expect smooth, effortless transactions that eliminate unnecessary obstacles. As a result, the concept of frictionless payments has emerged as the new standard, surpassing the limitations of traditional centralized payment systems. 

Traditional loyalty programs have also transformed in the new retail age. Beyond simple point-based systems, retailers are now implementing sophisticated loyalty programs that go beyond transactional benefits. These programs focus on building emotional connections and creating memorable experiences, such as exclusive access to events, personalized rewards, birthday surprises, and VIP treatments for loyal customers. 

Enhanced Security Measures 

Shrink is a retailer's worst nightmare, referring to inventory loss through theft, damage, or administrative errors. Traditionally, retailers heavily relied on staff and surveillance cameras to deter theft. However, these measures were often reactive rather than proactive. 

To address theft and unauthorized scanning concerns, self-checkout technology has incorporated upgrades such as video surveillance, weight sensors, and A.I. technology that can detect suspicious behavior or potential theft attempts. By monitoring and analyzing customer actions, self-checkout systems can alert store staff or activate security measures when necessary, ensuring a secure shopping environment. 

As technology continues to evolve, we can expect further enhancements in areas such as facial recognition for payment authentication, integration with virtual assistants, and even more seamless integration with mobile devices. The future of self-checkout holds a lot of promise, giving retailers and customers alike flexible and convenient self-checkout options that cater to the demands of the modern shopping environment. 

Self-Checkout: The Revolution of the Seamless Shopping Experience | Toshiba Commerce

Iseteeninduskassa: Sujuva ostukogemuse revolutsioon

Kunagi nähtud kui uudne kontseptsioon, on iseteeninduskassad saanud tavaliseks nii supermarketites, kaubamajades kui ka väikestes ettevõtetes. Algselt tekkisid need jaekaubandusettevõtetele kassaprotsessi lihtsustamiseks ja tööjõukulude vähendamiseks. Iseteeninduskassade varajased iteratsioonid seisid sageli silmitsi tehniliste tõrgetega ning neisse suhtuti kriitiliselt nii kaupluse töötajate kui ka ostjate poolt. 

Aja jooksul on iseteeninduskassade tehnoloogia aga arenenud, muutudes kasutajasõbralikumaks ja usaldusväärsemaks. Kuidas on iseteeninduskassad muutunud ning kuidas muudavad nad nii klientide kui töötajate jaoks ostlemist meeldivamaks ja mugavamaks 

Täiustatud toote tuvastamine 

Edusammud tootetuvastustehnoloogias on oluliselt parandanud iseteeninduskassade efektiivsust ja täpsust. Pole midagi hullemat kui püüda kassas leida õiget tüüpi õuna sorti 20 tootega valikust, ainult et valida vale toode ning vajada töötaja abi selle tühistamiseks ja muutmiseks. 

Paljud ostjad isegi väldivad iseteenindust kui nende ostukorvis on triipkoodita tooted, kuna pelgavad toodete ostimist kui teised ostlejad nende järgi ootavad. 

Toidu tuvastamine kassas aitab jaekaubandusettevõtetel pakkuda ostjatele tegelikult soovitud kogemusi läbi tehisintellekti. Kliendid saavad end tunda mugavalt, kasutades iseteenindust ning skaneerida terve ostukorvi, sealhulgas ka ilma triipkoodita tooted. Kauplused saavad selle abil vähendada klientide ajakulu toodete otsimisel. 

Automaatika integreeritud tarkvaraga lühendab üldist tehinguaega triipkoodita toodete leidmises. 

Arvutinägemine ja A.I. tehnoloogia parandavad kahjude ennetamist ja kahanemist, mis on seotud esemete valesti tuvastamisega.

Makse paindlikkus ja lojaalsusprogrammid 

Edusammud iseteeninduskassades on suunatud ka maksevalikute laiendamisele. Lisaks traditsioonilistele sularaha- ja kaardimaksetele saavad kliendid nüüd tehinguid lõpule viia kontaktivabade maksemeetodite, mobiilirahakottide või digitaalsete valuutadega. Kliendid ootavad sujuvaid, pingutuseta tehinguid, mis kõrvaldavad tarbetud liigutused. Selle tulemusena on frictionless maksete kontseptsioon kujunenud uueks standardiks, ületades traditsiooniliste kesksete maksesüsteemide piirangud. 

Traditsioonilised lojaalsusprogrammid on samuti muutunud üha spetsiifilisemaks. Lihtsate punktipõhiste süsteemide asemel rakendavad jaekaubandusettevõtted nüüd keerukaid lojaalsusprogramme, mis lähevad kaugemale tehingutega seotud eelistest. Need programmid keskenduvad emotsionaalsete sidemete loomisele ja meeldejäävate kogemuste loomisele, nagu eksklusiivne juurdepääs sündmustele, isikupärased kampaaniad, sünnipäevaüllatused ja VIP-kohtlemine lojaalsetele klientidele. 

Tugevdatud turvameetmed 

Kaubakadu on jaekaubanduse ettevõtte suurim õudusunenägu, viidates varude kaotusele varguste, kahjustuste või haldusvigade tõttu. Traditsiooniliselt tuginesid jaekaubandusettevõtted varguste tõrjumisel personalile ja järelevalvekaameratele, kuid need meetmed olid sageli reaktiivsed, mitte proaktiivsed. 

Varguste ja volitamata skaneerimise probleemide lahendamiseks on enesekontrollkassade tehnoloogia integreerinud täiustused, nagu videovalve, kaaluandurid ja A.I. tehnoloogia, mis võivad tuvastada kahtlase käitumise või potentsiaalsed vargusekatseid. 

Kliendi tegevuse jälgimise ja analüüsimise kaudu saavad iseteeninduskassade süsteemid hoiatada kaupluse töötajaid või aktiveerida turvameetmeid vajaduse korral, tagades turvalise ostukeskkonna. 

Tehnoloogia arenedes võime oodata täiendavaid täiustusi valdkondades nagu näotuvastus makse autentimiseks, integreerimine virtuaalsete assistentidega ja isegi veelgi sujuvam integreerimine mobiilseadmetega. Iseteeninduse tulevik on palju-lubav, pakkudes jaekaubandusettevõtetele ja klientidele paindlikke ja mugavaid iseteeninduse valikuid, mis vastavad kaasaegse ostukeskkonna nõuetele.

Self-Checkout: The Revolution of the Seamless Shopping Experience | Toshiba Commerce

Pašapkalpošanās kases: revolūcija nevainojamas iepirkšanās pieredzē 

Kādreiz to uzskatīja par jaunu konceptu, tagad pašapkalpošanās iepirkšanās ir izplatīta lielveikalos, universālveikalos un pat mazos uzņēmumos. Sākotnēji tas parādījās kā līdzeklis mazumtirgotājiem, lai racionalizētu norēķinu procesu un samazinātu darbaspēka izmaksas. Pašreizējās norēķinu sistēmu agrīnās iterācijās bieži bija tehniskas kļūmes, un tās saskārās ar mazumtirgotāju un pircēju pretestību. 

Taču laika gaitā pašapkalpošanās norēķinu tehnoloģija ir attīstījusies, kļūstot lietotājam draudzīgāka un uzticamāka. Tātad, kā pašapkalpošanās norēķināšanās revolucionizē iepirkšanās pieredzi gan klientiem, gan mazumtirgotājiem? 

Uzlabota produkcijas atpazīšana 

Produkcijas atpazīšanas tehnoloģijas sasniegumi ir ievērojami uzlabojuši pašapkalpošanās kases sistēmu efektivitāti un precizitāti. Izrakstīšanās pieredzei nekas neliek justies ilgāks nekā mēģinājums atlasītajā sarakstā atrast pareizo bioloģisko gurķu veidu, tikai izvēlēties nepareizo un pieprasīt partnera palīdzību preces atcelšanā. 

Daudzi pircēji pat izvairās no pašapkalpošanās kasēm, jo viņi var satraukties, nespējot atrast savu produktu bez svītrkoda, kamēr citi pircēji stāv rindā aiz viņiem, lai pabeigtu. 

Produkta atpazīšana norēķināšanās laikā palīdz mazumtirgotājiem nodrošināt pircējiem tādu pieredzi, kādu viņi patiešām vēlas, izmantojot mākslīgo intelektu (A.I.). Klienti var justies ērti, izmantojot pašpārbaudi, lai skenētu visu grozu, tostarp preces bez svītrkoda. Mazumtirgotāji var samazināt iepirkšanās frikciju, nepalielinot risku. 

  • Automatizācija, izmantojot integrēto programmatūru, saīsina kopējo darījumu laiku precēm, kam nav svītrkods. 

  • Datorredze un A.I. tehnoloģijas uzlabo zaudējumu novēršanu un samazināšanos, kas saistīta ar preces nepareizu identifikāciju. 

Maksājumu elastība un lojalitātes programmas 

Pašapkalpošanās norēķinu sistēmu attīstība ir vērsta arī uz maksājumu iespēju paplašināšanu. Papildus tradicionālajiem skaidras naudas un karšu maksājumiem klienti tagad var veikt darījumus, izmantojot bezkontakta maksājumu metodes, mobilos makus vai digitālās valūtas. Klienti sagaida gludus, bez piepūles veiktus darījumus, kas novērš nevajadzīgus šķēršļus. Rezultātā bezrūpīgu maksājumu jēdziens ir kļuvis par jaunu standartu, pārspējot tradicionālo centralizēto maksājumu sistēmu ierobežojumus. 

Jaunajā mazumtirdzniecības laikmetā ir mainījušās arī tradicionālās lojalitātes programmas. Papildus vienkāršām uz punktiem balstītām sistēmām mazumtirgotāji tagad ievieš sarežģītas lojalitātes programmas, kas pārsniedz darījumu priekšrocības. Šīs programmas koncentrējas uz emocionālu saikņu veidošanu un neaizmirstamu pieredzi, piemēram, ekskluzīvu piekļuvi pasākumiem, personalizētas balvas, dzimšanas dienas pārsteigumus un VIP labumi lojāliem klientiem. 

Uzlaboti drošības pasākumi 

Pārdošanas apjomu kritums ir mazumtirgotāja ļaunākais murgs, kas attiecas uz krājumu zudumu zādzības, bojājumu vai administratīvu kļūdu dēļ. Tradicionāli mazumtirgotāji lielā mērā paļāvās uz personālu un novērošanas kamerām, lai atturētu no zādzībām. Tomēr šie pasākumi bieži bija reaģējoši, nevis proaktīvi. 

Lai novērstu zādzību un nesankcionētas skenēšanas problēmas, pašapkalpošanās norēķinu tehnoloģijā ir iekļauti jauninājumi, piemēram, videonovērošana, svara sensori un A.I. tehnoloģija, kas var atklāt aizdomīgu rīcību vai iespējamus zādzības mēģinājumus. Uzraugot un analizējot klientu rīcību, pašapkalpošanās kases sistēmas var brīdināt veikala darbiniekus vai nepieciešamības gadījumā aktivizēt drošības pasākumus, veicinot drošu iepirkšanās vidi. 

Tā kā tehnoloģija turpina attīstīties, mēs varam sagaidīt turpmākus uzlabojumus tādās jomās kā sejas atpazīšana maksājumu autentifikācijai, integrācija ar virtuālajiem palīgiem un vēl nevainojamāka integrācija ar mobilajām ierīcēm. Pašapkalpošanās kasēm nākotne ir daudzsološa, sniedzot gan mazumtirgotājiem, gan klientiem elastīgas un ērtas pašapkalpošanās iespējas, kas atbilst mūsdienu iepirkšanās vides prasībām.

Self-Checkout: The Revolution of the Seamless Shopping Experience | Toshiba Commerce


Savitarnos kasos: sklandaus apsipirkimo revoliucija 

 

Savitarnos kasos, anksčiau laikytos naujove, dabar tapo įprastu reiškiniu prekybos centruose, universalinėse parduotuvėse ir net mažose įmonėse. Jos iš pradžių atsirado kaip priemonė prekybininkams optimizuoti atsiskaitymo procesą ir sumažinti darbo sąnaudas. Ankstyvosios savitarnos kasų versijos dažnai turėjo techninių nesklandumų ir susilaukdavo nepasitenkinimo tiek iš prekybininkų, tiek iš pirkėjų. 

 

Tačiau laikui bėgant savitarnos kasų technologija tobulėjo, tapo draugiškesnė vartotojui ir patikimesnė.  

Taigi, kaip savitarnos kasos iš esmės keičia apsipirkimo patirtį tiek pirkėjams, tiek prekybininkams?  

 

Patobulintas produktų atpažinimas 

 

Produktų atpažinimo technologijos pažanga žymiai pagerino savitarnos kasų efektyvumą ir tikslumą. Apsipirkimo patirties negerina situacija kai, bandant iš sąrašo rasti tinkamą ekologiškų agurkų rūšį, pasirenkama yra netinkama ir tada reikia prašyti parduotuvės darbuotojo padėti atšaukti pasirinktą prekę. 

 

Daugelis pirkėjų net vengia apsipirkti savitarnos kasose, nerimaudami, kad negalės rasti savo produktų be brūkšninio kodo, kai kiti pirkėjai tuo metu laukia eilėje. 

 

Produktų atpažinimas atsiskaitymo metu, naudojant dirbtinį intelektą (AI), padeda prekybininkams suteikti pirkėjams tokią patirtį, kokios jie iš tiesų nori. Pirkėjai gali jaustis patogiai naudodami savitarnos kasas, kad nuskenuotų visą savo krepšelį, įskaitant ir tuos produktus, kurie neturi brūkšninių kodų. Prekybininkai tuo pačiu padidina operacijų sklandumą, nedidindami rizikos. 

 

Automatizavimas naudojant integruotą programinę įrangą sutrumpina bendrą operacijų su prekėmis be brūkšninio kodo laiką. 
 
Kompiuterinė vizija ir dirbtinio intelekto technologija pagerina nuostolių prevenciją, sumažindama produktų identifikavimo klaidas. 

 

Mokėjimo lankstumas ir lojalumo programos 

Savitarnos kasos sistemų pažanga taip pat įtakojo mokėjimo galimybių išplėtimą. Be tradicinių mokėjimų grynaisiais ir kortelėmis, klientai dabar gali atsiskaityti naudodami bekontakčius mokėjimo būdus, mobiliąsias pinigines ar skaitmenines valiutas. Klientai tikisi sklandžių, nesudėtingų operacijų, be nereikalingų kliūčių. Dėl to sklandžių mokėjimų koncepcija tapo nauju standartu, pranokstančiu tradicinių centralizuotų mokėjimų sistemų apribojimus. 

Naujajame mažmeninės prekybos amžiuje taip pat pasikeitė ir tradicinės lojalumo programos. Be paprastų taškų kaupimo sistemų, mažmenininkai dabar diegia sudėtingas lojalumo programas, kurios neapsiriboja tik sandorių nauda. Šiose programose pagrindinis dėmesys skiriamas emocinių ryšių ir įsimintinų patirčių kūrimui, pavyzdžiui, išskirtinė prieiga prie renginių, asmeniniai apdovanojimai, gimtadienio staigmenos ir VIP paslaugos lojaliams klientams. 

 

Sustiprintos saugumo priemonės 

Prekių praradimai yra didžiausias mažmenininko siaubas, susijęs su praradimu dėl vagystės, sugadinimo ar administracinių klaidų. Tradiciškai mažmenininkai labai pasitikėjo darbuotojais ir stebėjimo kameromis, kad atgrasytų nuo vagysčių. Tačiau šios priemonės dažnai buvo reaktyvios, o ne iniciatyvios. 

Siekiant išspręsti vagysčių ir neteisėto skenavimo problemas, savitarnos kasų technologijoje yra įdiegta patobulinimų, tokių kaip vaizdo stebėjimas, svorio jutikliai ir AI technologija, galinti aptikti įtartiną elgesį arba galimus vagystės bandymus. Stebėdamos ir analizuodamos pirkėjų veiksmus, savitarnos kasų sistemos gali įspėti parduotuvės darbuotojus arba prireikus aktyvuoti saugumo priemones, užtikrinančias saugią apsipirkimo aplinką. 

Technologijoms toliau tobulėjant, galime tikėtis tolesnių patobulinimų tokiose srityse kaip veido atpažinimas mokėjimų autentifikavimui, integracija su virtualiais asistentais ir dar sklandesnė integracija su mobiliaisiais įrenginiais. Savitarnos sprendimų ateitis yra daug žadanti, todėl prekybininkams ir klientams suteikiamos lanksčios ir patogios savitarnos kasų galimybės, atitinkančios šiuolaikinės apsipirkimo aplinkos poreikius. 

Self-Checkout: The Revolution of the Seamless Shopping Experience | Toshiba Commerce

8 Näidet AI-st jaemüügis
SoluM