Kiire ja täpse andmetöötluse saavutab käsiterminaliga

Tänu käsiterminalidega saavutatavale mobiilsusele ja täpsusele suureneb efektiivsus, väheneb ressursikulu ja lõpuks kasvab ka kasumlikkus

Küllap ei igatse keegi taga veel hiljutist aega, mil logistika ja transpordi valdkonna ettevõtted pidid aruandlust kaupade liikumise kohta tegema käsitsi ja paberlehtedel. See oli tüütu ja aeganõudev ning andmetöötlusesse kippus sisse tulema inimlikke vigu. Valesti kirja pandud info või kehv käekiri tähendas omajagu aega, mis kulus andmetes selguseni jõudmiseks ja korrigeerimiseks.

Kuidas siis registreerida sadade või tuhandete toodete liikumine kaupade vastuvõtmisel, ladustamisel, väljasaatmisel ja transpordil? Täpne ja kiire andmekogumine on muutunud üha olulisemaks ning selle tagavad käsiterminalid.

Eeskätt paraneb andmetöötluse kvaliteet

Käsiterminalid ehk sisuliselt käsiarvutid on vajalikud igale füüsilisel kujul toodetega tegelevale ettevõttele, sest tänu nendega saavutatavale mobiilsusele ja täpsusele suureneb efektiivsus, väheneb ressursikulu ja lõpuks kasvab ka kasumlikkus. Kõik ettevõtluses olulised näitajad!

Seniste kogemuste pinnal saab öelda, et käsiterminalide kasutuselevõtt suurendab eeskätt andmetöötluse kvaliteeti. Nagu märgitud, „käsitsi ja paberlehtedel“ asemel toimub andmete sisestamine digitaalselt, niinimetatud 1D ehk triipkoodi või 2D ehk QR-koodi skaneerimisega. Omakorda jookseb info käsiterminalist edasi ettevõtte majandus- või laotarkvarasse.

Tänu käsiterminalide mobiilsusele ja täpsusele on need seadmed kasutusele võtnud ettevõtted tõstnud oma tööprotsesside efektiivsust ja viinud andmekogumisega seotud vigade tekkimise miinimumini. Niisiis on operatiivsem ja tõhusam infotöötlus kõige olulisem põhjus, miks võtta oma organisatsioonis kasutusele kaasaegsed käsiterminalid.

Side loomiseks mitu eri võimalust

Ent tähtis on siinjuures ka selliste terminalidega saavutatav kiire ja täpne andmetöötlus ehk triip- või QR-koodide abil tooteinfo skaneerimine ning edastamine üle võrgu infosüsteemi. Selleks on pea kõikidel tänapäeva käsiterminalidel võimalik luua side nii wifi, 4G, Bluetoothi kui ka NFC ehk lähiväljaside kaudu, et kogutud infot võimalikult kiiresti edasi saata.

Vastavalt ettevõtte vajadusele tuleb eraldi vaadata ka Bluetooth-võimekust, mis lubab ühendada käsiterminali erinevate lisaseadmetega (näiteks printer ja kõrvaklapid), kuller- ja transpordifirmadele olulist GPS-ühendust, samas kui NFC võimaldab lugeda näiteks kliendikaarte.

Rikkeallikas nr 1 juba eos kõrvaldatud

Andmete kiire liikumine on üha rohkemates ettevõtetes saamas järjest olulisemaks faktoriks ning mobiilsed käsiterminalid aitavad sellele tõhusalt kaasa.

Täpse andmeedastuse kõrval pole väheoluline ka märkida, et nutikatele Datalogicu käsiterminalidele pakutav juhtmevaba akude kiirtäitmine spetsiaalsetes laadimisjaamades kõrvaldab täielikult seadme rikkeallika number 1 ehk keskkonnast ja sagedasest kasutamisest kahjustatud laadimiskontaktid.

Enamasti on mobiilseid käsiseadmeid laadivatel dokkimisjaamadel vedrukontaktid, mis aga püüavad kinni tolmu, prahti, niiskust ning ka kontorikohvi. Aja jooksul kontaktid korrodeeruvad ja laadimine muutub ebakindlaks. Konkreetsemalt transpordi ja logistika alal takistab pihuarvutite korrektset laadimist ka sõiduki vibratsioon.

Juhtmeta ehk induktiivne laadimine

Viimastel aastatel leviv juhtmeta ehk induktiivne laadimine ei vaja aja jooksul kuluvaid kontakte ning muudab seadmete laadimise mugavamaks. Tänu suuremale võimsusele laevad nutikad laadimisdokid nüüd seadmeid juhtmevabalt sama kiiresti kui kõik senised juhtmega ühendused.

Nutikad laadimisdokid aitavad jälgida ka seadmete nõuetekohast akuhaldust, samas kui visuaalsed indikaatorid annavad kasutajatele teada, kui seade on täielikult laetud.

Vastupidavad käsiterminalid võimaldavad kasutajatel oma ettevõttes või kliendi juures ringi liikuda ja täita seal erinevaid ülesandeid, edastades andmeid kiirelt üle võrgu.

Kaardimakselahendus elektrooniliste lukkude ja pääslate juhtimiseks.